Ansvarlig dyrket kaffe

Vi ser på etisk anskaffelse av kaffe i en større sammenheng gjennom ansvarlig innkjøpspraksis, lån til bøndene og skogbevaringsprogrammer.

Når vi kjøper kaffe på denne måten, hjelper det til med å skape en bedre fremtid for bøndene og et mer stabilt klima på jordkloden, og det bidrar til å opprette langsiktige forsyninger av høykvalitetsbønner som vi har blandet og brent nøye og pakket inn ferske i mer enn førti år.

I løpet av det siste tiåret har Conservation International hjulpet oss med å utarbeide retningslinjer for anskaffelser som tar for seg prinsippene våre for etisk anskaffelse. Disse retningslinjene kalles Coffee and Farmer Equity (C.A.F.E.) Practices og hjelper bøndene med å dyrke kaffe på en måte som er bedre både for menneskene og jordkloden. C.A.F.E. Practices inneholder omfattende, målbare standarder med følgende fire hovedområder:

Produktkvalitet (krav):
All kaffe må oppfylle Starbucks' standarder for høy kvalitet.

Økonomisk ansvarlighet (krav):
Åpenhet er påkrevd. Leverandørene må legge frem dokumentasjon av innbetalinger som er foretatt i hele kaffens forsyningskjede for å underbygge bondens andel av prisen som Starbucks betaler for grønn (ubrent) kaffe.

Sosialt ansvar (evalueres av tredjepartskontrollører):
Det er satt i verk tiltak som blir vurdert av tredjepartskontrollører for å sikre trygge, rettferdige og humane arbeidsforhold, herunder å beskytte arbeidernes rettigheter og sørge for tilfredsstillende levekår. Det er obligatorisk å følge kravene angående minstelønn, barnearbeid og tvangsarbeid.

Gå foran på miljøområdet (evalueres av tredjepartskontrollører):
Det er satt i verk tiltak for å håndtere avfall, beskytte vannkvaliteten, spare vann og energi, bevare det biologiske mangfoldet og redusere bruken av kjemikalier i jordbruket.

Målet vårt

Vi har som mål at 100 % av kaffen skal være sertifisert eller verifisert av en uavhengig tredjepart.

Hva vi har gjort

Starbucks kjøpte over 194 millioner kilo kaffe i regnskapsåret 2011. Omtrent 86 % av dette – 166,5 millioner kg – kom fra C.A.F.E.- Practices-godkjente leverandører. Vi betalte en gjennomsnittspris på 2,38 amerikanske dollar per pound (ca. 450 g) for premium grønn (ubrent) kaffe i 2011 – opp fra 1,56 dollar per pound i 2010. Vi har i samarbeid med Conservation International (CI) gjennomført en analyse av resultatene av C.A.F.E.- Practices for å sikre at virkningen for bøndene er i tråd med programmets mål, og at vi utvikler programmet kontinuerlig slik at det dekker behovene til bøndene.

CIs analyse av prestasjonen til bøndene som deltar i C.A.F.E. Practices, viser at over tid fortsetter bøndene å sørge for at barna går på skolen og at skogen som er igjen på landområdene deres, blir bevart, mens leverandørene oppnår høyere ytelse og forbedret praksis. Programmet er svært omfattende. Det omfatter 20 land, påvirker over 1 million arbeidere hvert år og oppmuntrer til ansvarlig bruk av 102 000 hektar hvert år.

Fair Trade for bedre livskvalitet

Fairtrade-kaffe gir småbønder som er organisert i demokratisk styrte kooperativer, mulighet til å investere i gårdene og lokalsamfunnet, beskytte miljøet og tilegne seg kunnskapene om forretningsdrift som er nødvendige for å konkurrere på det globale markedet.

Starbucks begynte å kjøpe Fairtrade-kaffe i 2000. Siden da har vi betalt over 16 millioner dollar i Fairtrade-avgifter (på toppen av kjøpesummen for grønn kaffe) som produsentorganisasjoner bruker til sosiale og økonomiske investeringer i lokalsamfunnet og på organisatorisk nivå. I tillegg har det blitt betalt over 10 millioner dollar til Fairtrades lisensieringstiltak som støtter det internasjonale sertifiseringssystemet (FLO-Cert), produsenttjenester og bevisstgjøring omkring fordelene med Fairtrade.

Sertifisert organisk – kaffe som er bedre for jordkloden

Økologisk kaffe dyrkes med metoder og materialer som har mindre konsekvenser for miljøet. Økologisk jordbruk bidrar til å fylle på og vedlikeholde jordsmonnet, redusere bruken av giftige og ikke-nedbrytbare sprøytemidler og kunstgjødseltyper og bygge et jordbruk med biologisk mangfold.

Starbucks kjøpte omtrent 4,5 millioner kilo sertifisert økologisk kaffe i regnskapsåret 2011. Våre økologiske varetilbud omfatter Organic Yukon Blend, noen internasjonale kaffesorter og Special Reserve-kaffe.