Etisk anskaffet kakao

Kakao finnes i noen av de mest populære drikkene våre.

Akkurat som med kaffe kjøper vi kakao på en måte som skal sikre langsiktige forsyninger av etisk anskaffet høykvalitetskakao samtidig som vi bidrar positivt til miljøet og til kakaodyrkende lokalsamfunn. Cocoa Practices-programmet er en modell for kontinuerlig forbedring som belønner medlemmene av forsyningskjeden hvis de skårer høyere for hvert år.

Hva vi har gjort

Hensikten med Cocoa Practices-programmet er å verifisere forsyningskjeden til kakaobønnene som til slutt ender opp i drikkene våre, og å gi verdifull informasjon om bærekraft til både produsenter og innkjøpere. På samme måte som for C.A.F.E. Practices-programmet utføres inspeksjonene av uavhengige kontrollører som har fått opplæring av og blir kontrollert av tredjeparten, Scientific Certification Systems (SCS).

Resultatene for Cocoa Practices-programmet vårt i Vest-Afrika har vært oppmuntrende. Vi har sett betydelige positive endringer på de fleste områdene vi måler, og vi har funnet viktige områder som trenger forbedring. For øyeblikket tilgodeser programmet omlag 10 000 bønder i over 21 kooperativer og forbedrer konkurranseevnen deres på markedet ved å koble dem til forbrukeren på en måte som reduserer transaksjonskostnadene og øker åpenheten.

Cocoa Sourcing Article

Hva vi arbeider med

Det er viktig for oss å forbedre Cocoa Practices-retningslinjene og fortsette å kjøpe inn ansvarlig dyrket kakao. Helt spesifikt planlegger vi å:

  • Oppdatere kriteriene i Cocoa Practices basert på tilbakemeldinger fra kontrollører, leverandører og programmets revisor.
  • Utforme et system for kontinuerlig forbedring som oppmuntrer bøndene og bondeorganisasjonene til å høyne prestasjonen og få en høyere gevinst.
  • Fortsette samarbeidet med World Cocoa Foundation og Bill og Melinda Gates-stiftelsen for å støtte Cocoa Livelihoods-programmet i Vest-Afrika.