Etisk anskaffet te

Som medlem av Ethical Tea Partnership jobber vi sammen med andre kjøpere for å bedre forholdene i teindustrien.

Tevaremerket Tazo er dedikert til å gi kundene særegne blandinger av høy kvalitet. Vi støtter lokalsamfunn som produserer ingredienser til Tazo® te gjennom prosjektet CHAI (Community Health and Advancement Initiative), som er et samarbeidsprosjekt med Mercy Corps. Dette prosjektet er rettet mot behovene til te- og krydderdyrkende lokalsamfunn når det gjelder helsetjenester, ungdomsengasjement og økonomisk fremgang. Fra 2003 har Starbucks og televerandørene våre bidratt med 2,4 millioner dollar til CHAI-prosjektet, inkludert 530 000 dollar i regnskapsåret 2008. På slutten av regnskapsåret 2011 godkjente Starbucks Foundation at 750 00 dollar skulle gå til å finansiere CHAI-prosjektet for de neste tre årene

Bare i løpet av de to siste årene har CHAI-prosjektet bidratt til å forbedre levestandarden til flere enn 28 000 innbyggere i regionene Darjeeling og Assam i India og Alta Verapaz i Guatemala.