Støtte til bønder og lokalsamfunn

For at kaffen skal bli ansvarlig dyrket og handelen foregå etter etiske standarder, er det nødvendig å samarbeide med bøndene for at de skal produsere kaffe på en måte som kommer forretningsdriften deres, lokalsamfunnet og miljøet til gode.

Skal vi lykkes på lang sikt, er vi avhengige av at det også går bra for de tusentalls bøndene som dyrker kaffen vår. Det er derfor vi investerer i låneprogrammer for lokalsamfunn der det dyrkes kaffe og arbeider på stedet med bøndene for å hjelpe dem med å forbedre kaffekvaliteten. Det er ikke bare noe man er forpliktet til å gjøre. Det er også noe som forretningsdriften nyter godt av. Ved å hjelpe kaffebønder og styrke jordbrukssamfunn sikrer vi sunne forsyninger av høykvalitetskaffe fremover.

Skal vi lykkes på lang sikt, er vi avhengige av at det også går bra for de tusentalls bøndene som dyrker kaffen vår. Det er derfor vi investerer i låneprogrammer for lokalsamfunn der det dyrkes kaffe og arbeider på stedet med bøndene for å hjelpe dem med å forbedre kaffekvaliteten. Det er ikke bare noe man er forpliktet til å gjøre. Det er også noe som forretningsdriften nyter godt av. Ved å hjelpe kaffebønder og styrke jordbrukssamfunn sikrer vi sunne forsyninger av høykvalitetskaffe fremover.

Målet vårt

Vi planlegger å øke beløpet vi bruker på lån til bøndene til 20 millioner dollar innen 2015, og gi bøndene insentiver for å redusere miljøkonsekvensene ved kaffeproduksjon.

Hva vi har gjort

Støttekontor

Starbucks har etablert støttekontorer for bønder i Costa Rica og Rwanda for å gi lokale bønder ressurser og kompetanse til å senke kostnadene i produksjonen, redusere soppinfeksjoner, forbedre kaffekvaliteten og øke produksjonen av kaffe av den beste kvaliteten.

Her er det støttekontor for bønder:

  • San Jose, Costa Rica – åpnet i 2004
  • Agronomene dekker Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panama, Guatemala, Mexico, Sør-Amerika og Kina.
  • Kigali, Rwanda – åpnet i 2009
  • Mbeya, Tanzania – startet jordvirksomhet i 2011
  • Nytt kontor i Sør-Amerika – åpnet i 2012
  • Yunnan, Kina – åpnet i 2012

Låneprogrammer

I løpet av dyrkings- og innhøstingssyklusene må mange kaffebønder ta av sine begrensede oppsparte midler for å dekke utgifter frem til de kan selge avlingene. Enkelte bønder opplever også at de mangler kontanter, og det fører til at de selger avlingene tidlig – og til en lavere pris – til lokale kjøpere.

Starbucks' låneprogram for bøndene er et alternativ for kooperativer som ikke får tilgang på tradisjonelle finansieringskilder. Formålet er å gi finansielle ressurser til kooperativene slik at de får kontantstrømmen de har behov for under innhøstingen, og å investere i infrastruktur som fører til bedre konkurranseevne.

I regnskapsåret 2011 nøt over 45 000 bønder i sju land godt av arbeidet med tredjepartsorganisasjonene ROOT Capital, Verde Ventures og Calvert Foundation. Vi har satt oss som mål å fordele 20 millioner amerikanske dollar på disse programmene innen 2015. Vi har gitt 14 millioner dollar hittil, og jobber hardt med å få til resten.