Lokalsamfunn

Fra lokalmiljøene der butikkene våre ligger til områdene hvor kaffen dyrkes har vi tro på å engasjere oss i lokalsamfunnene som vi er en del av.

Lage møteplasser for folk, inspirere til endring og utgjøre en forskjell i menneskers liv – alt dette er en del av å være en god nabo. Og det er en forpliktelse som er forankret i troen på at vi kan bruke størrelsen vår til å få til positive endringer.