Frivillig arbeid i lokalsamfunnet

Vi tror at det å være engasjert i lokalsamfunnet ikke bare er noe man er forpliktet til å gjøre, men også noe som forretningsdriften nyter godt av.

År etter år blir vi inspirert av og forundret over hvordan partnerne (de ansatte) og kundene våre går sammen for å gjøre verden til et bedre sted.

Starbucks har opprettet en rekke programmer som gjør det enklere å gi til og arbeide for lokalsamfunnet. Og vi er stadig på leting etter nye måter å gjøre dette på, slik vi gjorde i januar 2009 da kundene våre fikk en kopp traktekaffe hvis de bidro med fem timer frivillig arbeid i lokalsamfunnet.

Målet vårt

Vi oppfordrer Starbucks' partnere (ansatte) og kunder til å bidra med over én million timer med frivillig arbeid i lokalsamfunnet hvert år innen 2015.

Hva vi har gjort

Starbucks Community Service-programmet oppfordrer til frivillig arbeid ved å støtte prosjekter der Starbucks' partnere og kunder kommer sammen for å gjøre noe med saker som direkte berører lokalsamfunnet. Programmet ble startet i april 2010 og gir partnerne mulighet til å organisere prosjekter som for eksempel hjelp til studenter via et opplegg etter skoletid, forbedre turstier og rydde i parker sammen med lokale frivillige organisasjoner.

Starbucks vil støtte fullførte prosjekter som oppfyller noen minimumskriterier og kan vise til betydelig innvirkning og engasjement, med Community Service Grants på mellom 1000 og 2500 amerikanske dollar.

Partnere, kunder og frivillige organisasjoner i USA og Canada som tidligere engasjerte seg i lokalsamfunnet gjennom Make Your Mark, deltar nå i Starbucks Community Service-programmet.