Engasjere unge mennesker

Med Starbucks Youth Action Grants bruker vi den innovative innstillingen vår til å inspirere og støtte unge mennesker.

Gjennom dette programmet håper vi at de skal få til positive løsninger på behovene de ser i lokalsamfunnet. Vi tror at ved å støtte unge mennesker kan vi gjøre reelle endringer i lokalsamfunnet.

Målet vårt

Målet er å engasjere 50 000 unge mennesker som skal være oppfinnsomme, sette i gang ting og inspirere 100 000 enkeltpersoner i lokalsamfunnet innen 2015.

Hva vi har gjort

I regnskapsåret 2011 ga vi over 100 stipendier på til sammen 2,6 millioner dollar til organisasjoner rundt om i verden for å inspirere og støtte ungdomstiltak på det lokale markedet.

Starbucks' opprinnelige mål var å engasjere 50 000 unge mennesker til å være oppfinnsomme og sette i gang ting i lokalsamfunnet innen 2015. Vi er stolte over å fortelle at gjennom tilskudd som ble tildelt i 2009 og 2010, har vi nådd dette målet fem år før tiden! I samarbeid med organisasjonene vi støtter arbeider vi nå med å formulere et mål som vurderer den virkelige effekten av disse tiltakene.