Energisparing

Energiforbruket i butikkene utgjør omtrent 80 % av hele karbonutslippet vårt.

Det gjør det til den største enkeltstående klimabelastningen vår – og den største enkeltstående muligheten vi har til å gjøre betydelige forbedringer. Å spare energi og øke effektiviseringen er to viktige tiltak vi kan sette i verk for å redusere virkningen på klimaendringene.

Målet vårt

Vi har forpliktet oss til å redusere energiforbruket med 25 % og dekke 100 % av strømforbruket med fornybar energi innen 2015.

Hva vi har gjort

I løpet av de siste årene har vi gjort betydelige fremskritt når det gjelder å forstå og utvikle nye strategier for å redusere energiforbruket. Vi fortsetter å investere i fornybar energi for å kompensere for strømmen som brukes i selskapets egendrevne butikker i USA og Canada, og har begynt å jobbe med markedene våre rundt om i verden for å finne ytterligere fornybare løsninger. Vi investerer også i ny belysning og effektivisering av HVAC-systemer (oppvarming, ventilasjon og kjøling) og annet utstyr.

De neste par årene vil bli brukt til testing, foredling, planlegging og press slik at vi er godt forberedt til å nå målene for 2015. Vi er optimistiske med tanke på fremtiden, og skal holde deg informert om fremdriften.