Resirkulering og avfallsreduksjon

Starbucks har forpliktet seg til å sørge for betydelig reduksjon og gjenbruk av avfallet som butikkene genererer, og resirkulering er bare én måte vi gjør dette på.

Resirkulering kan virke som en enkel og liketil aktivitet, men det er faktisk særdeles utfordrende. Ikke bare er det kommunale hindringer for vellykket resirkulering i mange byer, men det krever betydelige atferdsendringer å få det til. Én ting som har havnet i feil søppelbøtte kan være nok til at hele beholderen anses som ikke-resirkulerbar av transportøren. Kommuner, utleiere, kunder, baristaer og nabovirksomheter må alle jobbe sammen for å sikre at resirkulerbare materialer ikke havner i restavfallet.

Målet vårt

Innen 2015 er planen at vi skal ha resirkuleringsmuligheter i alle butikkene der vi har kontroll over avfallshentingen, og servere 5 % av drikken i flergangskopper.

Hva vi har gjort

Til tross for mange utfordringer har vi innført tiltak for resirkulering og avfallsreduksjon på mange fronter.

Resirkulering i butikker

Når vi ser på avfallet som genereres i en Starbucks-butikk, er mesteparten av det bak disken eller på bakrommet i form av pappesker, melkemugger, sirupsflasker og kaffegrut. Mange av butikkene resirkulerer disse materialene, men fordi det gjøres bak disken og på bakrommet, er dette noe som kundene vanligvis ikke ser. Det de ser er det som skjer i kaféområdet.

Hvor godt vi lykkes med resirkulering avhenger av om det finnes kommersielle resirkuleringsmuligheter der butikkene ligger. Selv om retningslinjene sier at butikkene skal resirkulere der det er plass og tjenestene er tilgjengelige, byr det ofte på utfordringer å gjøre dette i praksis, både når det gjelder kundens oppfatning av tjenestene som tilbys og selve tjenesten. Dessuten har ulike kommersielle gjenvinningsfirmaer ulike regler for hva slags materialer de aksepterer, så vi kan ikke lage et helhetlig opplegg i alle butikkene. Og for butikker som ligger i felleslokaler, som for eksempel kjøpesentre, er det ofte utleier som styrer avfallshåndtering og resirkulering. 

Til tross for disse utfordringene har vi fokus på å samarbeide med andre for å gjøre det enklere å resirkulere både for oss og for kundene.

Mer bærekraftige kopper

I løpet av årene har Starbucks satt i gang flere tiltak for å redusere miljøkonsekvensene ved engangskopper.

  • I 1997 utviklet vi det resirkulerbare pappbeltet som beskytter kundene mot varm drikke og gjør at vi ikke trenger å bruke «doble kopper».
  • I 2006 lanserte vi bransjens første pappbeger for varme drikker med 10 % resirkulerte fibre fra konsumentavfall.
  • I 2008 tok vi i bruk en ny plastkopp som har mindre miljøvirkning enn plastkoppene vi brukte til å begynne med.
  • I 2009 arrangerte vi Cup Summit i Seattle der alle leddene i verdikjeden for pappbegre og plastkopper kom sammen for å bli enige om kriterier for en omfattende løsning for en resirkulerbar kopp.
  • I 2010 fortsatte vi arbeidet ved å arrangere et nytt Cup Summit der flere prosjekter for å fremme resirkulering av kopper ble behandlet, og vi fikk drahjelp fra akademiske eksperter på systemtenking fra MIT.
  • I 2011 samlet deltakere fra tidligere Cup Summit-møter seg igjen på MIT for å fortelle om fremdriften for handlingsplanene fra de tidligere Cup Summit-møtene. De fikk med seg et økende antall representanter fra alle leddene i verdikjeden for pappbegre og plastkopper, inkludert kommuner, råvareleverandører, kopprodusenter, detaljister og drikkebedrifter, resirkuleringsfirmaer, frivillige organisasjoner og akademiske eksperter.

Vi har forpliktet oss til å gjøre mer og fortsetter å lete etter nye måter å redusere miljøbelastningen forårsaket av engangskopper og annen emballasje på.

Flergangskopper

Hvorvidt vi klarer å redusere miljøvirkningen som koppene medfører, er avhengig av om vi lykkes med to sammenvevde tiltak: utvikling av løsninger med resirkulerbare kopper og dramatisk økning i kundenes bruk av flergangskopper. Mange av kundene prøver også å redusere miljøvirkningen de forårsaker, på samme måte som vi. For å hjelpe dem å hjelpe oss tilbyr vi 10 prosent rabatt i USA og Canada for å oppmuntre kundene til å bruke sine egne krus eller termoskopper når de kjøper drikke. Kunder som sitter i butikken, kan også be om å få drikken i keramikkrus. Alle pappbegre som kan spares bidrar til skogbevaring. (Lær mer om avskoging fra våre venner i Conservation International.)

Kompostering

Grut til hagen din ble lansert i 1995 og gir interesserte kunder en gratis pose kaffegrut på 2,27 kg som gir næring til jorden. Der hvor kommersiell kompostering er tilgjengelig kan mange butikker også unngå å sende gjenværende kaffegrut og matavfall i restavfallet.