Hvem lager den

Barista Writing Customer's Name On Coffee Cup

Baristaene våre har fått omfattende opplæring, og det er deres lidenskap og engasjement som avgjør om kaffen bare er god, eller om den er perfekt. Helt fra begynnelsen av opplæringen understrekes det for baristaene at "den siste etappen er det vi som må sørge for". Dette minner oss om at uansett hvor gode bønnene er, hvor mørkbrent kaffen er, og hvor gode verktøyene er, er det opp til oss å se til at koppen lages akkurat slik du vil ha den. Og ikke vær beskjeden. Si fra hvis koppen ikke er slik du vil ha den, så lager vi den på nytt.