Mangfold hos Starbucks

I tillegg til ekstraordinær kaffe har Starbucks gjort forretning av møter mellom mennesker, samfunnsengasjement og hyllest til kulturer.

Diversity At Starbucks

Vi forplikter oss til å opprettholde en kultur der mangfold blir verdsatt og respektert. Så det er bare naturlig at mangfold er en rettesnor som er integrert i alt vi gjør.

I Starbucks definerer vi mangfold ved hjelp av en ligning.

Mangfold = Inkludering + Likhet + Tilgjengelighet

Inkludering: møter og engasjement mennesker i mellom

Likhet: likebehandling og rettferdighet

Tilgjengelighet: brukervennlig og uten hindringer

Mangfoldsstrategien omfatter hele selskapet og fokuserer på fire områder: partnere, kunder, leverandører og lokalsamfunn.

  • Partnere (våre ansatte) – Vi finner fram til og knytter til oss partnere som er like mangfoldige som lokalsamfunnene vi betjener. Fokuserer på partnerutvikling ved å lære opp og engasjere partnerne.
  • Kunder – Starbucks Experience skal gjelde alle kundene våre, og vi kjenner til og oppfyller alle de unike preferansene og behovene de har. Sikrer en god gjesteopplevelse ved å møte kundene på en måte som er tilpasset kulturen.
  • Lokalsamfunn – Vi støtter og investerer i lokalmiljøet og samfunnet generelt gjennom strategisk samarbeid og økonomiske utviklingsmuligheter som styrker båndene til lokalsamfunnene der vi utøver vår virksomhet.
  • Leverandører – Vi er et betrodd selskap som tar godt imot leverandører gjennom programmet for leverandørmangfold som arbeider for å øke antallet leverandører eid av kvinner eller personer med minoritetsbakgrunn.

Starbucks er opptatt av å skape en arbeidsplass som verdsetter og respekterer folk med ulik bakgrunn, og gjør det mulig for de ansatte å gjøre en god jobb. Vi respekterer den unike kombinasjonen av talent, erfaring og perspektiv som den enkelte partneren har, det er det som gjør Starbucks' suksess mulig.

Derfor forventer vi av partnerne våre at de opptrer i en ånd av fellesskap, toleranse og medmenneskelighet overfor alle kunder, slik at merkevaren har plass for alle.