Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Bruksvilkår

VENNLIGST LES GJENNOM VILKÅRENE NØYE. BRUK AV DETTE NETTSTEDET, UTGJØR GODKJENNING AV DISSE VILKÅRENE FOR BRUK ("VILKÅR") SOM KAN REVISES AV STARBUCKS TIL ENHVER TID, OG ER EN BINDENDE AVTALE MELLOM BRUKEREN ("BRUKER") OG STARBUCKS CORPORATION (D/B/A STARBUCKS COFFEE COMPANY) OG STARBUCKS COFFEE COMPANY (NO, D.COFFEE AS) LTD. SOM STYRER BRUKEN AV NETTSIDEN. HVIS BRUKER IKKE GODTAR DISSE VILKÅRENE, BØR IKKE BRUKER FÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE DETTE NETTSTEDET. DISSE VILKÅRENE INNEHOLDER ANSVARSFRASKRIVELSER OG ANDRE BESTEMMELSER SOM BEGRENSER VÅRT ANSVAR OVENFOR BRUKER.

Vilkårene gjelder for din tilgang til, og bruk av denne nettsiden (D.Coffee AS) samt for bruk av My Starbucks Rewards programmet, samt vår nettbutikk store.starbucks.no (som samlet kan betegnes som "nettstedene"). Disse vilkårene endrer ikke på noen måte vilkårene eller betingelsene for noen annen avtale du måtte ha med Starbucks for produkter, tjenester eller annet.

Vi anstrenger oss for å gi deg så nøyaktig og oppdatert informasjon om Starbucks Coorporation på våre nettsider, men du bør være observant på at informasjonen ikke alltid er oppdatert.

Se også:

Starbucks Rewards™ Terms, tilgjengelig her

Starbucks Card Terms, tilgjengelig her

 

KVALIFIKASJON

Nettstedene er ikke rettet mot, eller ment for bruk av, noen under 13 år. EN BRUKER MÅ VÆRE MINST 13 ÅR FOR Å FÅ TILGANG TIL OG BRUKE NETTSTEDENE. Hvis brukeren er mellom 13 og 18 år, kan han eller hun bare bruke sidene under tilsyn av en forelder eller verge som godtar å være bundet av disse vilkårene.

For å delta i visse områder av våre nettsteder, må du registrere deg for en konto. Du godtar å (a) opprette kun én konto; (b) gi nøyaktig, sannferdig, aktuell og fullstendig informasjon når du oppretter kontoen din; (c) vedlikeholde og umiddelbart oppdatere kontoinformasjonen din; (d) opprettholde sikkerheten til kontoen din ved ikke å dele passordet ditt med andre og begrense tilgangen til kontoen din og datamaskinen din; (e) umiddelbart varsle Starbucks hvis du oppdager eller på annen måte har mistanke om sikkerhetsbrudd knyttet til nettstedene; og (f) ta ansvar for alle aktiviteter som skjer under kontoen din og akseptere alle risikoer for uautorisert tilgang

 

PERSONVERN

Vennligst les personvernreglene nøye for å forstå hvordan Starbucks samler inn, bruker og avslører personlig identifiserbar informasjon fra brukerne. Ved å gå inn på eller bruke sidene, samtykker du til alle handlinger vi tar med hensyn til dataene dine i samsvar med vår personvernpolicy.

 

STARBUCKS REWARDS™-PROGRAM

STARBUCKS REWARDS™-PROGRAM

Starbucks kan tillate deg å kjøpe Starbucks-lagrede verdikort (“Starbucks-kort”) eller registrere deg for Starbucks Rewards™-programmet (“Belønningsprogram”) gjennom sidene. Vennligst se Starbucks Card T&C or mer informasjon om vilkårene, betingelsene og retningslinjene som gjelder for ditt kjøp og bruk av Starbucks-kort; og til Rewards Program T&C for mer informasjon om vilkårene, betingelsene og retningslinjene som gjelder for din registrering og bruk av Starbucks Rewards-programmet.

 

E-POSTKOMMUNIKASJON

Hvis en bruker registrerer en Starbucks-konto via vårt My Starbucks Rewards program, kan brukeren selv velge å motta reklame via e-post fra Starbucks. Brukeren kan når som helst velge bort å motta e-postkommunikasjon fra Starbucks ved å justere brukerens profilinnstillinger i brukerens Starbucks-konto, eller ved å klikke på koblingen eller knappen "avslutt abonnement" i e-postkommunikasjonen. Det er også mulig å sende en epost til kundeservice.

 

COPYRIGHT, VAREMERKER OG BRUKERLISENS
Med mindre annet er angitt, vil sidene og alt innhold og annet materiale deri, inkludert, uten begrensning, Starbucks-logoen og alle design, tekst, grafikk, bilder, informasjon, data, programvare, lydfiler, andre filer og utvalget og arrangementet av disse (samlet, "nettstedsmaterialer") er eiendommen til Starbucks eller dets lisensgivere eller brukere og er beskyttet av norske og internasjonale lover om opphavsrett. Starbucks Coffee Company, Starbucks, Starbucks-logoen og andre Starbucks-varemerker, servicemerker, grafikk og logoer som brukes i forbindelse med nettstedene er varenavn, varemerker eller registrerte varemerker for Starbucks Corporation (samlet "Starbucks-merker"). Andre varemerker, tjenestemerker, grafikk og logoer som brukes i forbindelse med sidene er varemerker eller registrerte varemerker for deres respektive eiere (samlet "tredjepartsmerker"). Starbucks-merkene og tredjepartsmerkene kan ikke kopieres, imiteres eller brukes, helt eller delvis, uten skriftlig forhåndstillatelse fra Starbucks eller den aktuelle varemerkeinnehaveren. Nettstedene og innholdet er beskyttet av opphavsrett, varemerker, patenter, forretningshemmeligheter, internasjonale traktater, statlige og føderale lover og andre eiendomsrettigheter og kan også ha sikkerhetskomponenter som beskytter digital informasjon kun som autorisert av Starbucks eller eieren av innholdet. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt er forbeholdt.

I henhold til disse vilkårene gir Starbucks brukeren en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset og tilbakekallbar lisens til å bruke sidene til personlig bruk kun i samsvar med disse vilkårene ("brukerlisensen"). Enhver bruk av sidene på annen måte, inkludert, uten begrensning, videresalg, overføring, modifikasjon eller distribusjon av sidene eller tekst, bilder, musikk, strekkoder, video, data, hyperkoblinger, skjermer og annet innhold knyttet til sidene ( "Innhold") er forbudt. Med mindre det er eksplisitt angitt her, skal ingenting i disse vilkårene tolkes som å gi på noen måte, enten ved implikasjon, estoppel eller på annen måte, noen tittel eller eierskap til, eller eksklusive bruksrettigheter til, noen immaterielle rettigheter eller andre rettigheter og all goodwill knyttet til dette. Disse vilkårene og brukerlisensen regulerer også eventuelle oppdateringer til, eller tillegg eller erstatninger for, nettstedene, med mindre separate vilkår følger med slike oppdateringer, tillegg eller erstatninger, i så fall vil de separate vilkårene gjelde. 

 

MERKNADER OM KRENKELSE

Hvis du mener at noe materiale som er tilgjengelig via sidene krenker en opphavsrett du eier eller kontrollerer, kan du sende inn en melding om slik krenkelse via e-post til [email protected]. Starbucks vil handle raskt for å fjerne krenkende eller ulovlig materiale.

I samsvar med gjeldende lov har Starbucks også vedtatt en policy om å avslutte, under passende omstendigheter og etter vårt eget skjønn, brukere som anses som gjentatte overtredere. Starbucks kan også, etter eget skjønn, begrense tilgangen til sidene og/eller avslutte kontoene til brukere som krenker andres immaterielle rettigheter, enten det er gjentatte krenkelser eller ikke. 

 

Akseptabel bruk

Brukers bruk av nettstedene, alt innhold og all informasjon gitt av brukeren, inkludert brukernavn og passord, adresser, e-postadresser, telefonnummer, finansiell informasjon (som kredittkortnumre), informasjon relatert til et Starbucks-kort eller arbeidsgiver navn ("brukerinformasjon") som overføres i forbindelse med sidene, er begrenset til den tenkte funksjonaliteten til sidene. Under ingen omstendigheter kan sidene brukes på en måte som (a) trakasserer, misbruker, forfølger, truer, ærekrenker eller på annen måte krenker eller krenker rettighetene til noen annen part (inkludert men ikke begrenset til publisitetsrettigheter eller andre eiendomsrettigheter) ; (b) er ulovlig, uredelig eller villedende; (c) gir sensitiv personlig informasjon med mindre det er spesifikt bedt om av Starbucks, (d) inkluderer spam eller uønsket reklame; (e) bruker teknologi eller andre midler for å få tilgang til Starbucks eller innhold som ikke er autorisert av Starbucks; (f) bruker eller lanserer et hvilket som helst automatisert system, inkludert uten begrensning «roboter», «edderkopper» eller «offline-lesere» for å få tilgang til Starbucks eller innhold; (g) forsøk på å introdusere virus eller annen datakode, filer eller programmer som avbryter, ødelegger eller begrenser funksjonaliteten til programvare, maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr; (h) forsøk på å få uautorisert tilgang til Starbucks’ datanettverk eller brukerkontoer; (i) oppmuntrer til atferd som vil utgjøre en straffbar handling eller som gir opphav til sivilt ansvar; (j) bryter disse vilkårene; (k) forsøk på å skade, deaktivere, overbelaste eller svekke Starbucks sine servere eller nettverk; (l) utgir seg for å være en person eller enhet eller på annen måte gir en feilaktig fremstilling av din identitet eller tilknytning til en annen person eller enhet; eller (m) ikke overholder gjeldende tredjepartsvilkår (samlet "akseptabel bruk"). Starbucks forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å si opp enhver brukerlisens, avslutte enhver brukers deltakelse på sidene, fjerne innhold eller hevde rettslige skritt med hensyn til innhold eller bruk av nettstedene, som Starbucks med rimelighet mener er eller kan være i. brudd på disse vilkårene eller Starbucks retningslinjer inkludert Starbucks Card Terms and Conditions. Starbucks svikt eller forsinkelse i å utføre slike handlinger utgjør ikke en fraskrivelse av rettighetene til å håndheve disse vilkårene.

 

Brukerinnhold

Starbucks kontrollerer ikke, tar ansvar for eller påtar seg ansvar for brukerinnhold som er lagt ut, lagret eller lastet opp av deg eller en tredjepart, eller for tap eller skade på dette, og Starbucks er heller ikke ansvarlig for brukeratferd eller feil, ærekrenkelse, bakvaskelse , injurier, utelatelser, usannheter, uanstendigheter, pornografi eller banning du kan møte. De interaktive områdene er generelt utformet som åpne og offentlige fellesskapsområder for å koble til og dele med andre mennesker. Når du deltar i disse områdene, forstår du at viss informasjon og innhold du velger å legge ut kan vises offentlig. Du er alene ansvarlig for din bruk av sidene og godtar å bruke de interaktive områdene på egen risiko.

Hvis du blir oppmerksom på brukerinnhold som du mener bryter med disse vilkårene, kan du rapportere det ved å klikke på koblingene "Rapporter misbruk" eller "Flagg" som ligger rett under hver del av brukerinnholdet. Håndhevelse av disse vilkårene er imidlertid utelukkende etter vårt skjønn, og fravær av håndhevelse i noen tilfeller utgjør ikke en fraskrivelse av vår rett til å håndheve vilkårene i andre tilfeller. I tillegg skaper ikke disse vilkårene noen privat rett til å handle fra en tredjepart eller noen rimelige forventninger eller løfter om at sidene ikke vil inneholde noe innhold som er forbudt i henhold til disse vilkårene. Selv om Starbucks ikke har noen forpliktelse til å skjerme, redigere eller overvåke noe av brukerinnholdet som er lagt ut på sidene, forbeholder Starbucks seg retten, og har absolutt skjønn, til å fjerne, skjerme eller redigere brukerinnhold på sidene når som helst og uansett grunn uten varsel. Du er alene ansvarlig for å lage sikkerhetskopier og erstatte ethvert brukerinnhold du legger ut eller lagrer på sidene for egen kostnad og regning.

Hvis du ser på sidene på en offentlig datamaskin eller på annen måte bruker en datamaskin som flere personer har potensiell tilgang til, sørg for å følge alle relevante instruksjoner for å sikre at du er tilstrekkelig frakoblet og logget av sidene og datasystemet du bruker for å forhindre uautorisert brukerinnhold.

Du representerer og garanterer at brukerinnholdet ditt ikke er underlagt noen konfidensialitetsforpliktelser og at du eier og kontrollerer alle rettighetene til brukerinnholdet, har lovlig rett til å distribuere og produsere slikt brukerinnhold, eller på annen måte har rett til å gi rettigheter til Starbucks som du gir her. Starbucks påberoper seg ingen eierskap eller kontroll over noe brukerinnhold, med mindre annet er angitt her, på sidene eller i en separat avtale. Men ved å sende inn eller legge ut brukerinnhold på sidene, gir du Starbucks og dets utpekte en verdensomspennende, evigvarende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, fullt innbetalt og royaltyfri lisens til å bruke, selge, reprodusere, forberede avledede verk, kombinere med andre verk, endre, oversette, distribuere kopier, vise, fremføre, publisere, lisensiere eller underlisensiere brukerinnholdet og ditt navn og bilde gitt i forbindelse med slik bruk av brukerinnholdet ditt. Ved å legge ut brukerinnhold fritar du herved Starbucks og dets agenter og ansatte fra alle påstander om at slik bruk, som autorisert ovenfor, krenker noen av dine rettigheter, gir avkall på moralske rettigheter i brukerinnhold, og du forstår at du ikke vil ha rett til noen kompensasjon for all bruk av brukerinnholdet ditt. 

 

Innsending av idéer

Separat og bortsett fra brukerinnholdet du oppgir, kan du sende inn spørsmål, kommentarer, tilbakemeldinger, forslag, ideer, forbedringer, planer, notater, tegninger, originalt eller kreativt materiale eller annen informasjon om Starbucks, våre nettsteder og våre produkter (samlet, " Ideer") enten gjennom nettstedene eller på annen måte. Ideene du sender inn er frivillige, ikke-konfidensielle, gratis og uforpliktende. Vennligst ikke send oss ​​ideer hvis du forventer å bli betalt eller ønsker å fortsette å eie eller kreve rettigheter i dem; Ideene dine kan være gode, men vi har kanskje allerede hatt samme eller lignende idé, og vi vil ikke ha tvister. Du må også informere oss om du har et ventende eller registrert patent i forhold til ideen.

Du representerer og garanterer at ideen din ikke er underlagt noen konfidensialitetsforpliktelser eller begrensninger av tredjeparts immaterielle rettigheter, og at du eier og kontrollerer alle rettighetene til ideen og har myndighet til å gi rettighetene til Starbucks som du gir her.

Ved å sende inn ideen din gir du Starbucks og dets designere en verdensomspennende, evigvarende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, fullt innbetalt og royaltyfri lisens til å bruke, selge, reprodusere, forberede avledede verk, kombinere med andre verk, endre, oversette, distribuere kopier, vise, fremføre, publisere, lisensiere eller underlisensiere ideen og skal ha rett til ubegrenset bruk og spredning av ideer til ethvert formål, kommersielle eller andre formål, uten anerkjennelse eller kompensasjon til deg. Ved å sende inn ideen din fritar du herved Starbucks og dets agenter og ansatte fra alle påstander om at slik bruk krenker noen av rettighetene dine, og gir avkall på moralske rettigheter i Ideas.

Starbucks skal eie eksklusive rettigheter, inkludert alle immaterielle rettigheter, til ethvert verk det skaper eller har laget fra ideen eller en lignende idé. 

 

Linker til sider

Du gis en begrenset, ikke-eksklusiv rett til å lage teksthyperkoblinger til sidene for ikke-kommersielle formål, forutsatt at slike lenker ikke fremstiller Starbucks på en falsk, villedende, nedsettende eller på annen måte ærekrenkende måte og forutsatt at koblingssiden ikke inneholder noen uanstendig, pornografisk, seksuelt eksplisitt eller ulovlig materiale eller materiale som er støtende, trakasserende eller på annen måte upassende. Denne begrensede retten kan tilbakekalles når som helst. I tillegg kan du ikke bruke Starbucks' logo eller annen proprietær grafikk for å lenke til våre sider uten vår uttrykkelige skriftlige tillatelse. Videre kan du ikke bruke, ramme inn eller bruke innrammingsteknikker for å vedlegge Starbucks-varemerker, logoer eller annen eiendomsbeskyttet informasjon, inkludert bildene som finnes på nettstedene, innholdet i tekst eller layout/design på sider eller skjemaer på en siden på sidene uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke. Med unntak av det som er nevnt ovenfor, overdras du ingen rettigheter eller lisens ved implikasjon, estoppel eller på annen måte i eller under patenter, varemerker, opphavsrett eller eiendomsrett til Starbucks eller noen tredjepart. Starbucks gjør ingen krav eller representasjoner angående, og påtar seg intet ansvar for, kvaliteten, innholdet, arten eller påliteligheten til nettsteder som lenker til sidene. Slike nettsteder er ikke under kontroll av Starbucks, og Starbucks er ikke ansvarlig for innholdet på noen tilknyttede nettsteder eller noen lenker som finnes på et koblet nettsted, eller eventuelle anmeldelser, endringer eller oppdateringer av slike nettsteder. 

 

Erstatning

Brukeren godtar å forsvare, holde skadesløs og holde Starbucks, dets mor, datterselskap og andre tilknyttede selskaper, uavhengige kontraktører, tjenesteleverandører og konsulenter, og deres respektive ansatte, entreprenører, agenter, offiserer og direktører («Starbucks Indemnitees») harmløse fra alle krav, søksmål, skader, kostnader, søksmål, bøter, straffer, ansvar og utgifter (inkludert advokatsalærer og utlegg på advokat-klient-basis) ("Krav") som oppstår fra eller er relatert til brukerens bruk eller misbruk av nettstedene, brudd på disse vilkårene, brudd på eventuelle rettigheter til en tredjepart, brukerinnhold eller ideer du gir, eller din oppførsel i forbindelse med nettstedene. Til tross for det foregående, skal denne erstatningsbestemmelsen ikke gjelde for krav forårsaket av en Starbucks-skadesløsholders eneste uaktsomhet. Starbucks forbeholder seg retten til å påta seg det eksklusive forsvaret og kontrollen av enhver sak som ellers er underlagt skadesløsholdelse fra brukeren, i hvilket tilfelle brukeren vil samarbeide for å hevde tilgjengelige forsvar. 

 

Garantier; ansvarsfraskrivelse

MED GANG SOM ER ANGITT TIL MOTTIDS I DISSE VILKÅRENE, LEVERER STARBUCKS NETTSTEDENE TIL BRUKEREN "SOM DE ER", OG BRUKEREN BRUKER NETTSTEDENE PÅ SIN ELLER HENNE RISIKO. I FULLSTENDELSE TILLADT UNDER GJELDENDE LOV, FRASKRIVER STARBUCKS seg ALLE GARANTIER, ENTEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUDERT EVENTUELLE GARANTIER OM AT NETTSTEDENe ER SALGBARE, PÅLITELIG, TILGJENGELIG, TILGJENGELIG, ELLER TILGJENGELIG, VIRUS SOM KAN VIRKE PÅ UAVBRUTT BASIS, SOM BRUKERENS BRUK AV NETTSTEDENe ER I OVERENSSTEMMELSE MED LOVER SOM GJELDER FOR BRUKEREN, ELLER AT BRUKERINFORMASJON SOM OVERFØRES I FORBINDELSE MED NETTSTEDENE, VIL VÆRE SIKKERT, TILKNYTTET . MATERIALET OG INFORMASJONEN PÅ NETTSTEDENE KAN INNEHOLDE TEKNISKE UNØYAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKE FEIL. 

 

Ingen ansvar

UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL STARBUCKS ELLER DETS ANSATTE, DIREKTØRER, ANSATTE, AKTIONEIERE ELLER AGENTER (A) VÆRE ANSVARLIG OVER FOR BRUKEREN FOR BRUKERNE MED HENSYN TIL DETTE NETTET. INNHOLD ELLER MATERIALET SOM ER INNEHOLDT PÅ ELLER TILGANGS TIL GJENNOM NETTSTEDENE (INKLUDERT UTEN BEGRENSNING EVENTUELLE SKADER FORÅRSAKET AV ELLER FØLGE AV EN BRUKER SOM HELST TIL ALL INFORMASJON FÅET FRA STARBUCKS), ELLER EVENTUELLE SKADER PÅ INTERESSJONER, FRA SKADER, FRA ELLER SKADER E-POST, FEIL, DEFEKTER, VIRUS, FORSINKELSER I DRIFT ELLER OVERFØRING ELLER EVENTUELLE FEIL I YTELSE, ENTEN SOM FØLGER AV GUDS HANDLINGER, KOMMUNIKASJONSFEIL, TYVERI, ØDELEGGELSE ELLER UGODKJENTS GODKJENT, ELLER Uautorisert; OG (B) VÆRE ANSVARLIG OVER FOR BRUKEREN FOR EVENTUELLE INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, FØLGESKADER, STRAFFENDE ELLER EKSEMPELISKE SKADER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, SKADER FOR TAP AV GOODWILL, TAPET FORTJENESTE, TAP, ELLER TYVERI AV BRUKER, FOR Å BRUKE NETTSTEDENE ELLER NOEN AV DERES FUNKSJONER. BRUKERENS ENESTE RETTSMIDDEL ER Å SLUTTE BRUKEN AV NETTSTEDENE.

 

TREDJEPARTS INNHOLD, NETTSTEDER, PRODUKTER OG TJENESTER (INKLUDERT ANNONSER OG KAMPANJER


Starbucks kan tilby tredjepartsinnhold på sidene (inkludert innebygd innhold) eller lenker til tredjeparts nettsider, innhold, applikasjoner, produkter og tjenester, inkludert annonser og kampanjer (samlet kalt «tredjepartsinnhold») som en tjeneste til de som er interessert. i denne informasjonen. Vi kontrollerer, støtter eller adopterer ikke noe tredjepartsinnhold, inkludert at inkludering av en lenke ikke innebærer tilknytning, godkjenning eller vedtak fra Starbucks av noe nettsted eller informasjon som finnes der, og kan ikke gi noen garanti for nøyaktigheten eller fullstendighet. Du erkjenner og godtar at Starbucks ikke er ansvarlig eller ansvarlig på noen måte for tredjepartsinnhold og påtar seg ikke noe ansvar for å oppdatere eller gjennomgå slikt tredjepartsinnhold. Du godtar å bruke slikt tredjepartsinnhold som finnes deri på egen risiko. Når du besøker andre nettsteder via tredjepartsinnhold, eller deltar i kampanjer eller forretningsforbindelser med tredjeparter, bør du forstå at vilkårene og retningslinjene våre ikke lenger styrer, og at vilkårene og retningslinjene for disse tredjepartssidene nå vil gjelde. Du bør se gjennom gjeldende vilkår og retningslinjer, inkludert personvern og datainnsamlingspraksis, for alle nettsteder du navigerer til fra våre nettsteder. Du må overholde eventuelle gjeldende tredjepartsvilkår når du bruker sidene. 

 

Endringer av nettsidene

Starbucks forbeholder seg retten til å endre eller avbryte, midlertidig eller permanent, sidene eller funksjoner eller deler av disse uten forvarsel. Du godtar at Starbucks ikke vil være ansvarlig for noen modifikasjon, suspensjon eller avvikling av sidene eller deler av disse. 

 

Avslutning

Til tross for noen av disse vilkårene, forbeholder Starbucks seg retten til, uten varsel og etter eget skjønn, å si opp lisensen din til å bruke sidene og blokkere eller forhindre din fremtidige tilgang til og bruk av sidene. Starbucks svikt eller forsinkelse i å utføre slike handlinger utgjør ikke en fraskrivelse av rettighetene til å håndheve disse vilkårene. 

 

Endringer

Starbucks forbeholder seg retten til å endre eller modifisere disse vilkårene eller andre Starbucks retningslinjer knyttet til bruk av sidene når som helst og etter eget skjønn ved å legge ut revisjoner på sidene. Fortsatt bruk av nettstedene etter slike endringer eller modifikasjoner av vilkårene eller andre Starbucks retningslinjer vil utgjøre aksept av slike endringer eller modifikasjoner. 

 

Atdelbarhet

Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene skal anses som ulovlige, ugyldige eller av en eller annen grunn ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen anses å kunne skilles fra disse vilkårene og skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevbarheten til eventuelle gjenværende bestemmelser.

 

Kontakt/firmainformasjon

Eventuelle spørsmål, klager eller krav angående nettstedene skal rettes til:
D. Coffee AS
att: Starbucks Coffee Company
Henrik Ibsens gate 60A
0255 Oslo
Org nr: 998 656 206